Overnattingstur til Dyrkolbotn Fjellstove

Torsdag 23 august drar Fana folkehøgskule på overnattingstur til Dyrkolbotn Fjellstove.

Dyrkolbotn Fjellstove ligger ved den gamle fjellgården Dyrkolbotn, 350 m.o.h. midt mellom Bergen og Sognefjorden.

Før ankomst Dyrkolbotn blir det tid til en tur i det flotte terrenget. På fjelstovas nettsted beskrives terrenget slik:
«Fjellbjørka veks i liene og terrenget er variert med fjell, vatn, elvar og fossar. Skolen ligg for seg sjølv, uforstyrra av butikkar, kafear, alpinanlegg og liknande.

Naturen rundt fjellstova er tilnærma urørt og gjer sitt til at utemiljøet er prega av ein stille, roleg og trygg atmosfære. Eit særkjenne ved kulturlandskapet er at det er lett å sjå korleis det har teke form av tid og arbeid i dette lokalsamfunnet».

Avreise er kl. 0900 torsdag og bussturen tar ca 1 ½ time. Retur er fredag kl. 1300.